Naše služby

Jak již bylo zmíněno na úvodní stránce, nabízíme primárně následující služby:

-Realizace staveb

-Technický dozor investora (ke službě TDI nabízíme službu koordinátora BOZP)

Vše výše uvedené především v oboru vodohospodářských staveb.